ให้เราโทรกลับ
  ชื่อ
  เบอร์
 
 
gallery
 
 

รีวิวเรียนที่BHMS น้องแพรวเรียนหลักสูตรปริญญาโท MSc. International Hospitality Business Management ของสถาบัน Business & Hotel Management School (B.H.M.S.) Switzerland

 

รีวิวเรียนที่ BHMS น้องเคน โอนหน่วยกิจมาเรียนปริญญาตรีปี 3 ที่สาขา BA in Global Business Management ที่ BHMS เมือง Lucerne ประเทศ Switzerland

 

รีวิวเรียนที่BHMS น้องเหน่ง โอนหน่วยกิจมาเรียนปริญญาตรีปี 3 ที่สาขา BA in Global Business Management ที่ BHMS เมือง Lucerne ประเทศ Switzerland

 

 

รีวิวเรียนที่BHMS น้องฟ้า โอนหน่วยกิจมาเรียนปริญญาตรีปี 3 ที่สาขา BA in Global Business Management ที่ BHMS เมือง Lucerne ประเทศ Switzerland 

 

รีวิว น้องบีไปเรียนหลักสูตร General English สถาบัน EDENZ College ที่เมือง Auckland ประเทศ New Zealand

 

รีวิวเรียนต่อสวิส น้องแจม เรียนหลักสูตรปริญญาโท M.Sc. Degree in International Hospitality Business Management ที่สถาบัน BHMS เมือง Lucerne ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

 

ภาพบรรยากาศงาน สัมมนาเรียนต่อสวิตเซอร์แลนด์ 2018 BHMS x My Education

 

รีวิวเรียนต่อมาเลเซีย น้องมะนาว ไปเรียนคอร์สภาษาอังกฤษปรับพื้นฐาน และต่อปริญญาโท MBA ที่สถาบัน Westminster International College (WIC) เมือง Kuala Lumpur ประเทศ Malaysia จบแล้วได้วุฒิจาก UK

 

เยี่ยมชมสถาบัน IMI ที่เมือง Lucerne ประเทศ Switzerland

 

รีวิวเรียนที่BHMS น้องกรีน โอนหน่วยกิจมาเรียนปริญญาตรีปี 3 ที่สาขา BA in Hotel and Hospitality Management ที่ BHMS เมือง Lucerne ประเทศ Switzerland

 

รีวิว น้องมายด์ เรียนหลักสูตรปริญญาโท MSc in International Hospitality Business Management ที่สถาบัน BHMS เมือง Luzern ประเทศ Switzerlan

 

รีวิว น้องจ๋าเรียนหลักสูตรปริญญาโท MSc. In Hospitality Business Management ที่สถาบัน BHMS เมือง Luzern ประเทศ Switzerland 

 

Page : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |