เรียน+ฝึกงานเงินเดือน 80,000! ป.ตรี-ป.โทที่ HTMi, Switzerland *ทุนการศึกษาสูงสุด 350,000บ.*HTMi, Switzerland

 วางแผนล่วงหน้า ไปเรียนต่อที่สถาบัน HTMi, Switzerland! ติดอันดับ Top 9 ของ Switzerland และลำดับ 13 สถาบันสอนด้านการโรงแรมที่ดีที่สุดของโลกปี 2021!

**สมัครเรียนรับทุนการศึกษาพิเศษประมาณ 105,000-350,000 บาท! ถึง June 2022 นี้!**


**ทุนการศึกษามีให้สำหรับนักเรียนใหม่ทุกคน ปีการศึกษาละ 2,500-3,000 CHF ได้ทุกๆปีการศึกษาค่ะ** เช่น หลักสูตรปริญญาตรีทำอาหาร 2 ปี ได้ทุนการศึกษารวม 6,000 CHF หรือ หลักสูตรปริญญาตรีสาขาการจัดการการท่องเที่ยวและโรงแรม 4 ปี ได้ทุนการศึกษารวม 10,000 CHF หรือ หลักสูตรอนุปริญญาโททำอาหาร/ทำขนม 1 ปี ได้ทุนการศึกษา 3,000 CHF เป็นต้น


HOT ฝันอยากเป็น Chef แนะนำ!! เรียนทำอาหาร - เรียนทำขนมที่สถาบัน HTMi, Switzerland จบไวกว่า! มี 2 สาขาเฉพาะทางให้เลือกเรียน! 

หลักสูตรทำอาหารที่เปิดสอน:

 ปริญญาตรี Bachelor Degree (BSc) in Culinary Arts (2 ปีจบ)

      ปี 1 เลือกเรียน 2 สาขาระหว่าง: Diploma in Culinary Arts (สาขาทำอาหาร) หรือ Diploma in Baking & Pastry Arts (สาขาทำขนม)

      ปี 2 BSc in Culinary Arts 

 อนุปริญญาโทสาขาทำขนม Postgraduate Diploma in European Baking & Pastry Arts (1 ปี)

 อนุปริญญาโทสาขาทำอาหาร Postgraduate Diploma in European Culinary Arts (1 ปี) ทุกหลักสูตรแต่ละปีแบ่งเรียน 6 เดือน + ฝึกงาน 6 เดือน การันตีหางานให้ ได้เงินเดือนประมาณ 80,000! ได้ฝึกงานทุกคนแน่นอน จบมาได้วุฒิ พร้อมประสบการณ์ทำงาน! 

 ป.ตรี 3-4 ปี / ป.โท 1-2 ปี สาขาการจัดการการโรงแรมและการท่องเที่ยว หรือ เลือกสาขาย่อยเกี่ยวกับบริหารธุรกิจ (ป.ตรีรับโอนหน่วยกิตได้)

 จบแล้วได้วุฒิปริญญา 2 ใบจาก Switzerland + UK

 ค่าใช้จ่ายต่อปี รวมค่าเรียน ค่าอาหาร+ที่พักตลอดระยะเวลาเรียนแล้ว รวมถึงค่าประกันสุขภาพตลอดปี ค่าหนังสือเรียน และ ค่ารับส่งสนามบิน

 ไม่จำเป็นต้องมีผลไอเอล สามารถเลือกทำข้อสอบวัดระดับของสถาบันแทนได้!


ปริญญาตรี 3-4 ปี สาขาที่เปิดสอน:

 Bachelor, BSc (Hons) Degree in International Hospitality Management 

 Bachelor, BA Degree in International Hospitality: Business/ Tourism/ Events/ Marketing/ HR Management

....................................

ปริญญาโท 1-2 ปี สาขาที่เปิดสอน:

 Master (MSc) in Hospitality and Tourism Management awarded by Edinburgh Napier University UK + MBA in Hospitality Management (Joint Course-Triple Award: Includes MBA PgD) from HTMi 

 Master (MA) Degree in Hotel Business Management

 MBA in Hospitality Management

....................................

อนุปริญญาโท 1 ปี สาขาที่เปิดสอน:

 Postgraduate Diploma in International Hotel and Tourism Management 

 Postgraduate Diploma in Events Management


"ไปเรียนต่อ Switzerland ไปกับ My Education" 

 นักเรียนไว้วางใจ ไปเรียนต่อสวิสกับ My Education มากที่สุด 

 รีวิว นร.และรูปภาพ www.myeducation.co.th

#ตัวจริงเรื่องเรียนต่อสวิส #รีวิวนักเรียนเยอะสุดๆ

 My Education  ยินดีให้คำปรึกษาและบริการ FREE ทุกขั้นตอน พร้อมโปรโมชั่น และส่วนลดอีกเพียบ

 *สายด่วน/ Line / WhatsApp: 089-177-6505*


 เรียนต่อHTMi

บริการของเรา

My Education บริษัทแนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ เรียนต่อ อังกฤษ เรียนต่อสวิสเซอร์แลนด์ เรียนต่อออสเตรเลีย เรียนต่อ นิวซีแลนด์ เรียนต่ออเมริกา เรียนต่อแคนาดา เรียนต่อสิงคโปร์ และเรียนต่อมาเลเซีย ด่าเนินงานโดยพี่ๆที่มีประสบการณ์ใน แวดวงการแนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ จึงมีความเชี่ยวชาญใน ด้านให้คําปรึกษาและข้อมูลที่แม่นย่า และมีความเข้าใจความ ต้องการของผู้ที่ต้องการไปศึกษาต่อเป็นอย่างดี ท่านจึงสามารถ วางใจได้ว่าจะได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วนจากมืออาชีพ
*ฟรีให้คําปรึกษาด้านหลักสูตรและแนะนําสถาบันการศึกษา
*ฟรีดําเนินการสมัครเรียน
*ฟรีดําเนินการเตรียมเอกสาร และยื่นวีซ่า
*ฟรีดําเนินการจัดหาที่พัก
*ฟรีดําเนินการจองตั๋วเครื่องบิน
*ช่วยเหลือนักเรียนในเรื่องต่างๆ ตั้งแต่เริ่มสมัครจนกระทั่งเรียนจบ

ติดต่อเรา

My Education Co., Ltd.
(บริษัท มาย เอ็ดดูเคชั่น จํากัด)
Tel
: 089-177-6505
: 089-113-6505
Line ID
: lolli_lollipop
: kwang5227