Philippinesประเทศฟิลิปปินส์ (Republic of the Philippines)
ชื่อภาษาไทย : สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
ที่ตั้ง : ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN)
เมืองหลวง : กรุงมะนิลา (Manila)
ภาษาราชการ : ภาษาตากาล็อกและอังกฤษ (Filipino/English)
สกุลเงิน : เปโซ (Peso, PHP)
Time Zone : UTC+8 (ช้ากว่าเวลาประเทศไทย 1 ชั่วโมง)
รหัสโทรศัพท์ (IDC) : +63
 
การเมืองการปกครอง
          ปกครองตามระบอบประชาธิปไตย โดยมีประธานาธิบดีที่มาจากการเลือกตั้งเป็นประมุขและเป็นหัวหน้าคณะผู้บริหารประเทศ ฟิลิปปินส์จะแบ่งออกเป็น 17 เขต (79 จังหวัด และ 117 เมือง) โดยแบ่งเป็นหมู่เกาะลูซอน (Luzon) มี 8 เขต หมู่เกาะวิสายาส์ (Visayas) มี 3 เขต และหมู่เกาะมินดาเนา (Mindanao) มี 6 เขต

ประชากร
          มีจำนวนประชากรประมาณ 94 ล้านคน ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นชนพื้นเมืองของฟิลิปปินส์ที่เรียกว่า “ชาวมลายู” และรองลงมาจะเป็นลูกครึ่งจีน ลูกครึ่งสเปน และลูกครึ่งอเมริกัน

เศรษฐกิจและทรัพยากรที่สำคัญ
          ฟิลิปปินส์เป็นประเทศเกษตรกรรม พืชเศรษฐกิจสำคัญ คือ มะพร้าว อ้อย ป่านอบากา และข้าวเจ้า นอกจากนี้ยังมีแร่ส่งออกที่สำคัญ คือ เหล็กโครไมต์ ทองแดง เงิน

ภูมิอากาศ มี 3 ฤดูกาล
ฤดูร้อน (ช่วงเดือนมีนาคม – พฤษภาคม)
ฤดูฝน (ช่วงเดือนมิถุนายน – ตุลาคม)
ฤดูหนาว (ช่วงเดือนพฤศจิกายน – กุมภาพันธ์)


เซบู (Cebu) เซบูซิตีถือเป็นศูนย์กลางสำคัญในด้านพาณิชยกรรม การค้า การศึกษา เป็นนครที่ปกครองอย่างอิสระจากตัวจังหวัด มีประชากรมากเป็นอันดับที่ 5 ของประเทศ 


เซบูซิตี เป็นนครที่เก่าแก่ที่สุดของฟิลิปปินส์ เนื่องจากจักรวรรดิสเปนเดินทางมาตั้งถิ่นฐานที่นี่เป็นที่แรก และเป็นเมืองหลวงแห่งแรกของประเทศ ที่นี่ถือศูนย์รวมคริสตศาสนิกชนแห่งตะวันออกไกล และเป็นมหานครที่ใหญ่เป็นอันดับที่สองของประเทศรองจากเมโทรมะนิลาเซบูซิตีมีท่าเรือขนส่งสินค้าขนาดใหญ่ และเป็นที่ตั้งของบริษัทขนส่งหลายแห่ง ทางทิศตะวันออกของนครก็มีช่องแคบและเกาะมักตัน 


ภูมิอากาศ

เซบูซิตีมีภูมิอากาศแบบมรสุมเขตร้อน โดยจะมีฤดูฝนที่ยาว และฤดูแล้งที่สั้น ซึ่งฤดูแล้งมีเพียงสองเดือนเท่านั้น คือมีนาคมและเมษายน อุณหภูมิโดยเฉลี่ยต่อปีอยู่ที่ 27 °C (81 °F) ถึง 29 °C (84°F)บริมาณน้ำฝนต่อปีอยู่ที่ 1,700 มม. (67 นิ้ว)


เซบูซิตีมีเกาะ ชายหาด โรงแรม รีสอร์ต จุดดำน้ำ และสถานที่ทางประวัติศาสตร์หลายแห่ง ทำให้มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามามาก สามารถเดินทางมาที่นี่ได้โดยทางอากาศและทางทะเล เซบูซิตียังเป็นประตูสู่ฟิลิปปินส์ตอนกลางและตอนใต้อีกด้วย ท่าเรือเซบูเป็นท่าเรือที่ใหญ่เป็นอันดับที่สองของประเทศ รองจากท่าเรือมะนิลา


การขนส่ง

ท่าอากาศยานนานาชาติมักตัน–เซบู

สามารถเดินทางอากาศยานมาลงที่ท่าอากาศยานนานาชาติมักตัน–เซบู ซึ่งตั้งอยู่ที่นครลาปู-ลาปู มีเที่ยวบินไปยังต่างประเทศได้

ส่วนการขนส่งทางทะเล ท่าเรือเซบูซึ่งให้บริการโดยการท่าเรือเซบู มีเรือเดินทางมาที่นี่ประมาณ 80% ของประเทศ และมีเส้นทางเรือให้บริการไปยังวิซายัสและมินดาเนา

การขนส่งภายในตัวนคร ได้แก่ รถจี๊ปนีย์ รถโดยสารประจำทาง รถแท็กซี่ และมีโครงการรถโดยสารประจำทางด่วนพิเศษ บริการของเรา

My Education บริษัทแนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ เรียนต่อ อังกฤษ เรียนต่อสวิสเซอร์แลนด์ เรียนต่อออสเตรเลีย เรียนต่อ นิวซีแลนด์ เรียนต่ออเมริกา เรียนต่อแคนาดา เรียนต่อสิงคโปร์ และเรียนต่อมาเลเซีย ด่าเนินงานโดยพี่ๆที่มีประสบการณ์ใน แวดวงการแนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ จึงมีความเชี่ยวชาญใน ด้านให้คําปรึกษาและข้อมูลที่แม่นย่า และมีความเข้าใจความ ต้องการของผู้ที่ต้องการไปศึกษาต่อเป็นอย่างดี ท่านจึงสามารถ วางใจได้ว่าจะได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วนจากมืออาชีพ
*ฟรีให้คําปรึกษาด้านหลักสูตรและแนะนําสถาบันการศึกษา
*ฟรีดําเนินการสมัครเรียน
*ฟรีดําเนินการเตรียมเอกสาร และยื่นวีซ่า
*ฟรีดําเนินการจัดหาที่พัก
*ฟรีดําเนินการจองตั๋วเครื่องบิน
*ช่วยเหลือนักเรียนในเรื่องต่างๆ ตั้งแต่เริ่มสมัครจนกระทั่งเรียนจบ

ติดต่อเรา

My Education Co., Ltd.
(บริษัท มาย เอ็ดดูเคชั่น จํากัด)
Tel
: 089-177-6505
: 089-113-6505
Line ID
: lolli_lollipop
: kwang5227