Malaysia
มาเลเซีย (Malaysia)

ตั้งอยู่ในเขตเส้นศูนย์สูตร ประกอบด้วยดินแดนสองส่วน คือ มาเลเซียตะวันตก ตั้งอยู่บนคาบสมุทรมลายู ประกอบด้วย 11รัฐ คือ ปะหัง สลังงอร์ เนกรีเซมบิลัน มะละกา ยะโฮร์ เประ กลันตัน ตรังกานู ปีนัง เกดะห์ และปะลิส มาเลเซียตะวันออก ตั้งอยู่บนเกาะบอร์เนียว (กาลิมันตัน) ประกอบด้วย 2 รัฐ คือ ซาบาห์ และซาราวัก นอกจากนี้ยังมีเขตการปกครองภายใต้สหพันธรัฐ อีก 3เขต คือ กรุงกัวลาลัมเปอร์ (เมืองหลวง) เมืองปุตราจายา (เมืองราชการ) และเกาะลาบวน

พื้นที่ 128,430 ตารางไมล์ (329,758 ตารางกิโลเมตร) มีประชากร 26.24 ล้านคน (ปี 2549)
เมืองหลวง กรุงกัวลาลัมเปอร์ (Kuala Lumpur) เมืองราชการ เมืองปุตราจายา (Putrajaya)

ภูมิอากาศ ร้อนชื้น อุณหภูมิเฉลี่ย 28 องศาเซลเซียส ลักษณะภูมิอากาศคล้ายคลึงกับภาคใต้ของประเทศไทย แต่ เนื่องจากทำเลที่ตั้งอยู่ใกล้เส้นสูตรและได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมจากมหาสมุทรอินเดียและ ทะเลจีนใต้จึงมีผลทำให้อุณภูมิไม่สูงนัก มีฝนตกเกือบตลอดปี และมีปริมาณน้ำฝนมากกว่าประเทศไทย ไม่มีฤดูแล้งชัดเจน ทำให้ประเทศมาเลเซียมีปาไม้ อุดมสมบูรณ์ 

ภาษา มาเลย์ (Bahasa Malaysia เป็นภาษาราชการ) อังกฤษ จีน ทมิฬ 

ศาสนา อิสลาม (ศาสนาประจำชาติ ร้อยละ 60.4) พุทธ (ร้อยละ 19.2) คริสต์ (ร้อยละ 11.6) ฮินดู (ร้อยละ 6.3) อื่น ๆ (ร้อยละ 2.5)

หน่วยเงินตราประจำชาติ ริงกิตมาเลเซีย หรือที่ชาวบ้านมักเรียกว่า ดอลลาร์มาเลเซีย (ประมาณ 3.20 ริงกิต /1 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 10.42 บาท/1 ริงกิต) เป็นเงินตราประจำชาติของประเทศมาเลเซีย ซึ่งแบ่งเป็น 100 เซ็น (รหัสเงินตรา MYR)

ระบอบการเมือง ประชาธิปไตยในระบบรัฐสภา (Parliamentary Democracy)


กัวลาลัมเปอร์เป็นเมืองหลวงของประเทศมาเลเซียซึ่งเป็นสถานที่น่าสนใจในการเยี่ยมชม สถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่งในกัวลาลัมเปอร์ตั้งแต่สถานที่ท่องเที่ยวทางศาสนาสถาน ที่ช็อปปิ้ง สถานที่ทำอาหาร แหล่งท่องเที่ยวที่ทันสมัย สถานที่ท่องเที่ยวแบบดั้งเดิม สถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่งในกัวลาลัมเปอร์มีสถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่ง


Kuala Lumpur

กัวลาลัมเปอร์ในปัจจุบันไม่ได้เป็นเพียงแหล่งธุรกิจและการลงทุนเพื่อการค้าของมาเลเซียเท่านั้น แต่ยังศูนย์กลางทางการเมืองและเป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศ ด้วยแผนการดำเนินการที่มุ่งหวังให้กัวลาลัมเปอร์เป็นเมืองที่มีศักยภาพสูงที่สุดในกลุ่มประเทศอาเซียนในปี 2020 กัวลาลัมเปอร์จึงมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องปีต่อปีหรืออาจเติบโตเกือบจะวันต่อวัน ซึ่งในปัจจุบันภายในเมืองมีตึกระฟ้าสร้างขึ้นจำนวนมากจนกลายเป็นป่าคอนกรีตในเวลาชั่วพริบตา

ย่านกลางใจเมืองคลาคล่ำไปด้วยร้านขายของริมทางเท้าและสีสันของตลาดยามค่ำคืน ทำให้เมืองแห่งนี้มีชีวิตชีวาและน่าตื่นเต้นสำหรับผู้ที่แวะมาเยือน เพลิดเพลินไปกับลีลาท่าทางของเหล่าพ่อค้าที่พยายามแข่งขันจูงใจผู้ซื้อด้วยวิธีต่างๆ เที่ยวชมศาสนสถานที่ตั้งเรียงรายสองข้างถนน ซึ่งมีรูปแบบสถาปัตยกรรมที่เป็นเอกลักษณ์ สวยงามแตกต่างกันไปตามความเชื่อและประเพณีวัฒนธรรมของแต่ละศาสนา


สถานที่ท่องเที่ยว

 ตึกแฝดเปโตรนาส (Petronas Twin Towers)

 หอคอยกัวลาลัมเปอร์

 Pavilion KL ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ใจกลางเมืองกัวลาลัมเปอร์อยู่ไม่ไกลจากตึกแฝดเปรโตนาส

 สวนนกกัวลาลัมเปอร์ (KL Bird Park)

 พิพิธภัณฑ์ศิลปะอิสลาม (Islamic Arts Museum)

 อาคารสุลต่านอับดุลซาหมัด (Sultan Abdul Samad Building)

 อาคารเก่าแก่สร้างด้วยสไตล์โคโลเนียลแห่งเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์กของกัวลาลัมเปอร์

 ถ้ำบาตู (Batu Caves)

บริการของเรา

My Education บริษัทแนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ เรียนต่อ อังกฤษ เรียนต่อสวิสเซอร์แลนด์ เรียนต่อออสเตรเลีย เรียนต่อ นิวซีแลนด์ เรียนต่ออเมริกา เรียนต่อแคนาดา เรียนต่อสิงคโปร์ และเรียนต่อมาเลเซีย ด่าเนินงานโดยพี่ๆที่มีประสบการณ์ใน แวดวงการแนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ จึงมีความเชี่ยวชาญใน ด้านให้คําปรึกษาและข้อมูลที่แม่นย่า และมีความเข้าใจความ ต้องการของผู้ที่ต้องการไปศึกษาต่อเป็นอย่างดี ท่านจึงสามารถ วางใจได้ว่าจะได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วนจากมืออาชีพ
*ฟรีให้คําปรึกษาด้านหลักสูตรและแนะนําสถาบันการศึกษา
*ฟรีดําเนินการสมัครเรียน
*ฟรีดําเนินการเตรียมเอกสาร และยื่นวีซ่า
*ฟรีดําเนินการจัดหาที่พัก
*ฟรีดําเนินการจองตั๋วเครื่องบิน
*ช่วยเหลือนักเรียนในเรื่องต่างๆ ตั้งแต่เริ่มสมัครจนกระทั่งเรียนจบ

ติดต่อเรา

My Education Co., Ltd.
(บริษัท มาย เอ็ดดูเคชั่น จํากัด)
Tel
: 089-177-6505
: 089-113-6505
Line ID
: lolli_lollipop
: kwang5227