Singaporeประเทศสิงคโปร์ (Singapore) หรือชื่อทางการคือ สาธารณรัฐสิงคโปร์ 

ข้อมูลทั่วไป เป็นนครรัฐที่ตั้งอยู่บนเกาะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตั้งอยู่ทางใต้สุดของคาบสมุทรมาเลย์ และอยู่ทางเหนือของเกาะสุมาตราของประเทศอินโดนีเซีย สิงคโปร์ เป็นประเทศที่ประกอบด้วยเกาะใหญ่ 1 เกาะ และเกาะเล็กๆ อีก 63 เกาะ เป็นเมืองที่มีลักษณะเฉพาะที่พร้อมด้วยศิลปะ วัฒนธรรมและอาหารชั้นเลิศ นอกจากนี้สิงคโปร์ยังเป็นศูนย์กลางที่รวมวัฒนธรรมตะวันตก และตะวันออกไว้ได้อย่างลงตัว ทำให้เป็นเมืองที่มีชีวิตชีวา เดินช้อปปิ้งและทานอาหารที่ Orchard Road หรือเที่ยวชายหาดที่ Sentosa Island ขึ้นกระเช้าลอยฟ้าขนาดใหญ่ The Singapore Flyer เพื่อชมทัศนียภาพของเมืองรวมถึง Marina Bay และตึกสูงระฟ้าหลากสี 

สภาพภูมิอากาศ สิงคโปร์เป็นประเทศที่มีอากาศอบอุ่น และชื้นตลอดทั้งปี อุณหภูมิจะอยู่ราว 23-32 oC ฤดูฝนจะอยู่ระหว่างเดือนพฤศจิกายน-เดือนมกราคม โดยจะมีฝนตกหนัก 

เชี้อชาติ ประกอบด้วยชาวจีน 74.7 % ชาวมาเลย์ 13.6 % ชาวอินเดีย 8.9 % และอื่นๆ 2.8 %

ภาษา ภาษาประจำชาติคือ ภาษามาเลย์ ภาษาราชการมี 4 ภาษา คือ ภาษาอังกฤษ ภาษาจีนกลาง ภาษาทมิฬ และภาษามาเลย์ สำหรับภาษาธุรกิจและการบริหารคือ ภาษาอังกฤษ และมีการพูดเข้าใจกันอย่างแพร่หลาย ชาวสิงคโปร์ส่วนใหญ่พูดได้สองภาษา คือ ภาษาแม่ของตนและภาษาอังกฤษ

สกุลเงิน 1 ดอลลาร์สิงคโปร์ คิดเป็นเงินไทยประมาณ 24-25 บาท เงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ และออสเตรเลีย สกุลเงินเยน และปอนด์อังกฤษ ก็เป็นที่ยอมรับตามห้างสรรพสินค้าเกือบทุกแห่ง แลกเปลี่ยนเงินตรา นอกจากธนาคารและโรงแรมแล้ว สามารถแลกเงินได้ตามร้านค้าที่มีเครื่องหมาย “Licensed Money Changer”

เวลา เร็วกว่าเมืองไทย 1 ชั่วโมง 

ระบบไฟฟ้า ระบบไฟฟ้าที่สิงคโปร์จะเป็น 220 วัตต์เหมือนกับบ้านเราคะ ต่างกันที่ปลั๊กไฟที่นั่นจะเป็นแบบ 3 ขา รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส

ค่าครองชีพ มาตรฐานคุณภาพชีวิตของสิงคโปร์จัดอยู่ในระดับต้นๆ ของเอเชีย แต่เมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ ในตะวันตกแล้ว ค่าครองชีพในสิงคโปร์นับว่าไม่สูงมากนัก ราคาสินค้าพื้นฐานอย่างอาหาร หรือเสื้อผ้าก็นับว่าสมเหตุสมผล นักเรียนต่างชาติในสิงคโปร์มีค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ย 750-200 เหรียญสิงคโปร์ต่อเดือน ซึ่งอาจต่างกันไปตามไลฟ์สไตล์และหลักสูตรวิชาที่เลือกเรียนของแต่ละคน

การขนส่งและเดินทาง รถไฟฟ้าใต้ดินหรือ MRT (Mass Rapid Transit) เป็นรูปแบบของการเดินทางหลักในสิงคโปร์ เปิดให้บริการตั้งแต่ 05.30 - 00.30 น. ทุกวัน สำหรับรถประจำทางสาธารณะจะเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่ 05.30 น. ถึงเที่ยงคืน นอกจากนั้น ยังมีบริการแท็กซี่ตลอด 24 ชั่วโมง
การให้ทิป การให้ทิปไม่ใช่ธรรมเนียมปฏิบัติของโรงแรมและร้านอาหารส่วนใหญ่ในสิงคโปร์ เนื่องจากสถานที่เหล่านี้ได้เก็บค่าบริการไปแล้ว 10% ในบิลของลูกค้า การให้ทิปไม่ใช่วิถีชีวิตของชาวสิงคโปร์และมีข้อห้ามการให้ทิปที่สนามบินอีกด้วย


London School of Business & Finance (LSBF) เป็นสถาบันที่เปิดสอนหลักสูตรสาขาบริหารธุรกิจ และสาขาที่เกี่ยวข้องมาเป็นระยะเวลานาน และมีสาขาในประเทศต่างๆเช่น ประเทศอังกฤษ แคนาดา และสิงคโปร์


London School of Business & Finance, Singapore นั้นเปิดเมื่อปี 2011 ด้วยการสนับสนุนจาก LSBF, UK สถาบันตั้งอยู่ใจกลางเมือง ใกล้รถไฟ และแหล่งท่องเที่ยว เดินทางสะดวกมาก หลักสูตรที่เปิดสอนที่สิงคโปร์มีให้เลือกหลากหลาย ตั้งแต่คอร์สภาษาปรับพื้นฐาน – ปริญญาตรี – ปริญญาโท ในสาขาต่างๆเช่น Business Management และ Hospitality Management นักเรียนจะได้รับวุฒิและใบปริญญา จากมหาวิทยาลัยชั้นนำต่างๆ จากทั่วโลก ในหลายหลักสูตรทีเปิดสอน


สถาบัน LSBF, Singapore ได้รับรางวัล การันตีคุณภาพมาตรฐานของหลักสูตรมากมาย เช่น


หลักสูตรที่เปิดสอน:

 English Course

• Preparatory Course in English (PCE)
• Certificate in English for Business (EFB)
• Preparatory Course for International English Language Testing System (IELTS)
• Weekly General English


Undergraduate

 Business Programmes

• Certificate in Business Studies
• Diploma in Business Studies
• Adv Diploma in Business Studies
• Higher Diploma in Business Studies
• Diploma in Banking and Finance
• Professional Certificate in Banking
• Professional Diploma in Banking Practice and Management
• Bachelor of Science (Honours) Banking Practice and 


ManagementHospitality Programmes

 Hospitality Programmes

• Certificate in Hospitality Skills
• Diploma in International Hospitality Management
• Diploma in Applied Hospitality Skills
• Diploma in Hospitality and Tourism Management
• Adv Diploma in Hospitality and Tourism Management
• Higher Diploma in Hospitality and Tourism Management
• CTH Level 4 Diploma in Hospitality Management (QCF)
• CTH Level 5 Diploma in Hospitality Management (QCF)


 Logistics Programmes

• Diploma in Logistics & Supply Chain Management
• Higher Diploma in Logistics & Supply Chain Management
• Adv Diploma in Logistics & Supply Chain Management


 Accounting & Finance Programmes

• Diploma in Accounting and Finance
• Higher Diploma in Accounting & Finance
• Advanced Diploma in Accounting and Finance


 Human Resource Management Programmes

• Diploma in Human Resource Management
• Advanced Diploma in Human Resource Management


 Sales and Marketing Management Programme

• Diploma in Sales and Marketing Management
• Advanced Diploma in Sales and Marketing Management

 

Postgraduate

 Master of Business Administration (Concordia University)
MBA (ไม่ต้องมีประสบการณ์การทำงาน)
Concordia University Chicago MBA คุณจะได้รับทักษะการจัดการและการวิเคราะห์ที่จำเป็นในการเป็นผู้นำที่มีความมั่นใจในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจทั่วโลกที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน

โปรแกรมเป้าหมาย
นักศึกษาเรียนรู้จากคณาจารย์ผู้มีชื่อเสียงของเราซึ่งแบ่งปันประสบการณ์ทางธุรกิจและเครือข่ายมืออาชีพระหว่างและหลังโครงการ คุณจะเพลิดเพลินไปกับหลักสูตรภาคปฏิบัติที่มีพื้นฐานทางจริยธรรมที่จะทำให้คุณแตกต่างในตลาดการแข่งขัน และคุณจะประสบความสำเร็จจากรูปแบบการสร้างการสร้างพันธะกับเพื่อนและความสัมพันธ์เครือข่ายที่ยั่งยืน

• สังเคราะห์แนวคิดจากสาขาวิชาธุรกิจต่าง ๆ เพื่อพัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ
• พัฒนากรอบความเป็นผู้นำเพื่อประเมินประเด็นด้านจริยธรรมในธุรกิจ
• วิเคราะห์ความท้าทายขององค์กรและธุรกิจโดยใช้การคิดเชิงวิเคราะห์และเชิงสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาผลลัพธ์ทาง ธุรกิจที่เป็นนวัตกรรม
• เลือกเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมเพื่อพัฒนาโซลูชันทางธุรกิจและปรับปรุงประสิทธิภาพขององค์กร
• ใช้ทักษะการสื่อสารระดับมืออาชีพเพื่ออำนวยความสะดวกความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
• รวมมุมมองการเชื่อมต่อระหว่างโลกเข้ากับปรัชญาและการปฏิบัติทางธุรกิจ


ระยะเวลาของหลักสูตร : 12 เดือน

 สามารถเลือกเรียนที่สิงคโปร์ 6 เดือน + ไปเรียนที่อเมริกา 6 เดือน ได้ และยังสามารถอยู่ฝึกงานต่อที่อเมริกาได้อีก 10 เดือน

*ค่าเรียนคิดตามประเทศที่ไปเรียน


ช่วงเปิดเรียน
Jan, Mar, May, Jul, Aug, Oct


เงื่อนไขการรับสมัคร
จบปริญญาตรี
ภาษาอังกฤษขั้นต่ำ:
ได้รับเกรด C6 หรือดีกว่าในระดับภาษาอังกฤษ O หรือ
วุฒิการศึกษาเทียบเท่า IELTS 6.0, TOEFL 550 (iBT 72)

อายุขั้นต่ำ: 20 ปีขึ้นไป
• Graduate Diploma in Accounting and Finance
• Postgraduate Diploma in Hospitality and Tourism Management My Education  ยินดีให้คำปรึกษาและบริการ FREE ทุกขั้นตอน พร้อมโปรโมชั่น และส่วนลดอีกเพียบ

*สายด่วน/ Line / WhatsApp: 089-177-6505 และ 089-113-6505* 

www.myeducation.co.th


สถาบัน Inlingua สถาบันเปิดสอนมากว่า 43 ปี ตั้งอยู่ใจกลางเมืองถนนออชาร์ด ย่านช้อปปิ้ง เดินทางสะดวก ใกล้รถไฟและสถานที่เที่ยวต่างๆ ครูผู้สอนเป็นชาวต่างชาติ นักเรียนต่อห้องน้อย ได้ฝึกภาษาเต็มที่ นักเรียนไทยน้อยมาก

ทำไมถึงเรียนภาษาที่อินลิงกัว (Inlingua)?
97.2% ของนักเรียนที่เรียนภาษาที่ Inlingua แล้ว ก็จะแนะนำให้เพื่อนๆ มาเรียนที่ Inlingua โดยส่วนใหญ่จะบอกเหมือนๆกัน ใน 8 เหตุผลที่เลือกมาเรียนที่ Inlingua

1. เราได้รับการรับรองโดย EduTrust โดยจดทะเบียนสถาบันการศึกษาโดยสภาการศึกษาเอกชน (CPE) ที่เชื่อถือได้ในระบบการจัดการของโรงเรียนและการให้บริการด้านการศึกษา
2. ก่อตั้งขึ้นในปี 1972 โรงเรียนภาษา Inlingua เป็นหนึ่งในสถาบันดีที่สุดที่รู้จักในแวดวงสถาบันการศึกษาเอกชนในการฝึกอบรมภาษา
3. Inlingua มีศูนย์ภาษาทั่วโลกมากกว่า 300 แห่งในยุโรป, แอฟริกา, เอเชีย, อเมริกาเหนือและใต้
4. Inlingua ตั้งอยู่ในใจกลางของย่านช้อปปิ้งที่คึกคักที่สุดของสิงคโปร์ ซึ่งสามารถเดินทางมาได้อย่างสะดวกสบาย โดยรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT, รถประจำทางและรถแท็กซี่
5. ในแต่ละภาษาที่มีการเรียนการสอน ครูผู้สอนของเราเป็นเจ้าของภาษานั้นๆ โดยครูผู้สอนผ่านการฝึกอบรมของ Inlingua มาแล้ว ครูทุกท่านมีความรู้ความสามารถและความหลงใหลเกี่ยวกับการเรียนการสอนเป็นอย่างมาก
6. Inlingua มีการสนับสนุนที่ดียอดเยี่ยม โดยมุ้งเน้นให้นักเรียน เรียนรู้ และเพิ่มประสบการณ์ที่สนุกสนาน เสริมสร้างการเรียนรู้ให้เร็วขึ้น
7. ในชั้นเรียนจะให้นักเรียนมีส่วนร่วมเพิ่ม เพื่อสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ โดยจากมีบทบาทให้นักเรียนฝึกพูด เช่น การแสดงต่างๆ
8. สิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัย ห้องเรียนที่ทันสมัยและ ยังมีส่วนบริการ อื่นๆ เช่น สวนพักผ่อน, สนามเทนนิส และ ฟรี Wifi สำหรับนักเรียนทุกคน
 


หลักสูตรที่เปิดสอน เช่น Intensive English Course, Business English Course, IELTS/TOEFL Preparation Course, และภาษาอื่นๆ เช่น French, German, Italian, Japanese, Korean, Russian, Spanish
 

ภาษายอดนิยม

เหตุผลที่ดีในการเรียนภาษาอังกฤษ
หากคุณจำเป็นต้องใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพในสถานการณ์แบบวันต่อวันทางสังคมครั้งนี้เป็นหลักสูตรภาษาอังกฤษที่จะช่วยให้คุณสามารถใช้ภาษาได้อย่างถูกต้องและจัดให้คุณด้วยคำศัพท์การทำงาน

เรียนรู้ภาษาอังกฤษในวันนี้ที่ Inlingua หลักสูตรสำหรับผู้เริ่มต้นเรียนกลางและระดับสูง

 

เหตุผลที่ดีในการเรียนรู้ภาษาจีน
ถ้าคุณคิดว่าการเรียนรู้ภาษาจีนกลางเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการประกอบอาชีพในอนาคตของคุณหรือถ้าคุณเป็นเพียงการอาศัยอยู่ในสิงคโปร์และไม่ต้องการที่จะพลาดโอกาสในครึ่งหนึ่งของความสนุกแล้วนี้เป็นหลักสูตรภาษาจีนสำหรับคุณ!

หลักสูตรของเราถูกออกแบบมาเพื่อให้คุณเริ่มต้นด้วยรากฐานที่แข็งแกร่งในภาษาจีนมาตรฐานช่วยให้คุณสามารถปรับปรุงและย้ายไปยังระดับที่สูงขึ้นหลังจากนั้น รูปเยี่ยมชมสถาบัน: ดูที่นี่

 รีวิวนักเรียน: ดูที่นี่


 My Education ยินดีให้คำปรึกษาและบริการ FREE ทุกขั้นตอน พร้อมโปรโมชั่น และส่วนลดอีกเพียบ 

*สายด่วน/ Line / WhatsApp: 089-177-6505 และ 089-113-6505*

สถาบัน Management Development Institute of Singapore (MDIS) ก่อตั้งตั้งแต่ปี 1956 ตั้งอยู่กลางเมืองประเทศสิงคโปร์ ใกล้กับรถไฟ เดินทางสะดวก แคมปัสใหญ่ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน MDIS เป็นสถาบันที่มีหลักสูตรให้เลือกหลากหลาย ในทุกระดับ ตั้งแต่ คอร์สภาษาอังกฤษปรับพื้นฐาน - Diploma - ป.ตรี - ป.โท นักเรียนสามารถเลือกเรียน และได้ปริญญาบัตรจากมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนมีคุณภาพ ผ่านการคัดเลือกและรับรอง จากทางมหาวิทยาลัยให้มาสอนได้ เช่น


 University of  Portsmouth, UK

 Northumbria University Newcastle, UK

 University of Plymouth, UK

 Edinburgh Napier University, UK

 University of Sunderland, UK

 Oklahoma City University, USA 

 

 ไม่จำเป็นต้องยื่น IELTS (ทำข้อสอบวัดระดับภาษา และเรียนคอร์สภาษาปรับพื้นฐานก่อนได้)

 มีที่พักในแคมปัส ปลอดภัย สะดวกสุดๆ

 รูปถ่ายสถาบัน: ดูที่นี่

 รีวิวนักเรียน: ดูที่นี่หลักสูตรที่เปิดสอน:

 Accounting & Financial Management
 Banking & Finance
 Business Administration
 Business & Marketing
 Finance
 Human Resource Management
 International Business
 International Marketing
 Electrical & Electronic Engineering
 Electronic Design Engineering
 Engineering Management
 Mechanical Design Engineering
 Mechanical Engineering
 Product Design Engineering
 Project Management


 Fashion Design
 Fashion Design & Marketing
 Fashion Marketing & Branding
 Fashion Marketing & Communication                  
 Biomedical Science
 Biotechnology
 Health Sciences (Management)
 Safety, Health & Environmental Management

 

 Mass Communications
 Media, Culture & Communication
 Counselling
 Psychology


 Computer & Network Technology
 Computer Security
 Information Technology 
 International Tourism & Hospitality Management
 Tourism & Hospitality
 Tourism, Hospitality & Events Management
 Travel, Tourism & Hospitality Management

                                           


แผนที่ตั้ง MDIS


  ดูราคาโปรโมชั่นที่นี่


My Education ยินดีให้คำปรึกษาและบริการ FREE ทุกขั้นตอน พร้อมโปรโมชั่น และส่วนลดอีกเพียบ 

*สายด่วน/ Line / WhatsApp: 089-177-6505 และ 089-113-6505*

Raffle Design Institute ก่อตั้งวิทยาลัยแห่งแรกในสิงคโปร์ในปี 1990 RafflesEducation ได้เติบโตขึ้นเพื่อดำเนินการวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยในเอเชียและยุโรป Raffles College of Higher Education ในสิงคโปร์ (Raffles Singapore) 


ภายในวิทยาเขตมีอุปกรณ์ที่ทันสมัยและแอพพลิเคชั่นทางเทคโนโลยีเพื่อสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ที่น่าสนใจและโต้ตอบสำหรับนักเรียน ที่ Raffles Singapore นักเรียนของเราจะได้รับประโยชน์จากการศึกษาที่มีคุณภาพพร้อมประสบการณ์ตรงที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม สิ่งนี้ทำให้พวกเขาพัฒนาโอกาสในการทำงาน Raffles Singapore ได้รับการรับรอง EduTrust เป็นเวลาสี่ปีโดย Committee for Private Education (CPE)


Raffles มีแคมป้สหลักตั้งอยู่ใจกลางเมืองสิงคโปร์บนถนน Merchant โดยใช้เวลาเพียง 5 นาที เข้าสู่แหล่งช้อปปิ้ง บ้นเทิง หอสมุด รวมถึงพิพิธภัณฑ์ทางศิลปะที่มีชื่อเสียงระดับโลกซึ่งถือเป็นสถานที่แห่งแรง บันดาลใจ การค้นหาไอเดีย และพบปะแลกเปลี่ยนความรู้จากผู้ชำนาญด้านการออกแบบ เพื่อพัฒนาฝีมือ และผลิตผลงานตอบสนองความต้องการของภาคธุรกิจระดับนานาชาติได้เป็นอย่างดี


ทำไมถึงต้องเรียนที่ Raffles Design Institute?

 มีโปรแกรมฝึกงาน งานแฟชั่นโชว์และงานแสดงผลงานของนักเรียน เพิ่มโอกาสการมีงานทำ

 สอนตั้งแต่พื้นฐาน นักเรียนไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐาน ไม่ต้องสอบวิชาเฉพาะ และไม่ต้องมี Portfolio

 เน้นเรียนแบบเจาะลึก เน้นการปฏิบัติลงมือทำ ทุกวิชาที่เรียนเป็นสาขาวิชาที่ต้องใช้ในการทำงาน ไม่ต้องเรียนวิชาสามัญอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องเช่น คณิตศาสตร์ สถิติ วิทยาศาสตร์ ปรัชญา ศาสนา

 เรียนใกล้ชิดกับอาจารย์ ห้องเรียนเล็กไม่เกิน 20 คนแล้วแต่สาขาวิชาสอนโดยอาจารย์ที่จบในแต่ละสาขาโดยตรงและมีประสบการณ์การทำงานในสาขานั้นๆ ดังนั้นอาจารย์สามารถแนะนำทั้งเรื่องการเรียนและการทำงาน

 สามารถโอนหน่วยกิตระหว่างสถาบันในเครือข่ายได้ โดยไม่ต้องเรียนซ้ำ นักเรียนสามารถเริ่มเรียนในไทยแล้วโอนไปต่อที่จีน สิงคโปร์ หรือ ออสเตรเลีย ก็ได้

 แบ่งจ่ายค่าเรียนได้

 อยู่ภายใต้การบริหารงานของ Raffles Education Corp. ซึ่งมีเครือข่ายสถาบันการศึกษาที่กว้างขวางและเข้มแข็ง


Raffles Singapore เปิดสอนหลักสูตร Bachelor of Arts and Master of Arts (honor) ที่มอบให้โดย Coventry University, United Kingdom

Coventry University ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ใน 15 อันดับแรกของมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักร - ห้าปีที่ดำเนินการ (Guardian University Guide 2016-2020)


หลักสูตรที่เปิดสอน (ในแต่ละสาขาจะมีแยกย่อยเฉพาะทาง):

 Design & Merchandising


 Business


 Psychology


Bachelor (Honours) Degree ปริญญาตรี
หลังจากสำเร็จการศึกษา 1.5 ปี (หลักสูตรอนุปริญญาและอนุปริญญาขั้นสูง) ที่ Raffles School of Business ในสิงคโปร์นักเรียนจะมีทางเลือกในการโอนหลักสูตรปริญญาตรี 2 ปี (เกียรตินิยม) ที่ Raffles University ในยะโฮร์บาห์รูประเทศมาเลเซีย

เปิดเรียน - มกราคม, พฤษภาคม, กันยายน


 รูปเยี่ยมชมสถาบัน: ดูที่นี่


 My Education ยินดีให้คำปรึกษาและบริการ FREE ทุกขั้นตอน พร้อมโปรโมชั่น และส่วนลดอีกเพียบ 

*สายด่วน/ Line / WhatsApp: 089-177-6505 และ 089-113-6505*


สถาบัน At-Sunrice GlobalChef Academy ตั้งอยู่ที่ประเทศสิงคโปร์ เปิดสอนเกี่ยวกับหลักสูตรด้านการทำอาหาร และทำขนม ตั้งแต่ปี 2001 ได้รับการรับรองจากรัฐบาลสิงคโปร์ว่าเป็นสถานศึกษาเอกชนระดับ ‘Singapore Quality Class’ ซึ่งมีมาตรฐานการบริหารจัดการด้านการศึกษาอยู่ในระดับคุณภาพเป็นเลิศตามมาตรฐานระดับโลกมีนักเรียนมากกว่า 34 เชื่อชาติมาร่วมเรียน และมี Chefs จากหลายประเทศทั่วโลกมาสอน สถาบันตั้งอยู่ใจกลางเมือง กว้างขวาง สิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน นักเรียนต่อเทอม 16-24 คนเท่านั้น

ในแต่ละหลักสูตร จะมีช่วงฝึกงานที่โรงแรม หรือ ร้านอาหารระดับ 4-5 ดาว ซึ่งทางสถาบันจะเป็นผู้หา งานให้ นักเรียนจะมีรายได้ช่วงทำงานประมาณ 800 SG$ / เดือน หรือประมาณ 20,000 บาท (สอบถามทุนการศึกษาเพิิ่มเติมได้ค่ะ) 


 หลักสูตรที่เปิดสอน:

 Diploma in Culinary Arts

 Diploma in Pastry & Bakery

 Diploma in Food & Beverage Management

ระยะเวลาเรียน 18 เดือน (รวมปิดเทอม) เมื่อเรียนจบ นักเรียนสามารถมีโอกาสเข้าเรียนที่ Johnson & Wales University (JWU), USA ในสาขาดังนี้:

  • BS Degree in Culinary Arts & Food Service Management 
  • BS Degree in Pastry Arts & Food Service Management
  • BS Degree in Restaurant, Food & Beverage Management วิดีโอพาชมสถาบันค่ะ:


ตัวอย่างโรงแรม/ร้านอาหารที่เป็น Partner กับสถาบัน:


สอบถามข้อมูลเพิ่ม รวมถึงราคาค่าเรียนได้ที่  

My Education: แนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ
โทร / Line / Whatsapp 0891776505 – 0891136505

บริการของเรา

My Education บริษัทแนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ เรียนต่อ อังกฤษ เรียนต่อสวิสเซอร์แลนด์ เรียนต่อออสเตรเลีย เรียนต่อ นิวซีแลนด์ เรียนต่ออเมริกา เรียนต่อแคนาดา เรียนต่อสิงคโปร์ และเรียนต่อมาเลเซีย ด่าเนินงานโดยพี่ๆที่มีประสบการณ์ใน แวดวงการแนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ จึงมีความเชี่ยวชาญใน ด้านให้คําปรึกษาและข้อมูลที่แม่นย่า และมีความเข้าใจความ ต้องการของผู้ที่ต้องการไปศึกษาต่อเป็นอย่างดี ท่านจึงสามารถ วางใจได้ว่าจะได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วนจากมืออาชีพ
*ฟรีให้คําปรึกษาด้านหลักสูตรและแนะนําสถาบันการศึกษา
*ฟรีดําเนินการสมัครเรียน
*ฟรีดําเนินการเตรียมเอกสาร และยื่นวีซ่า
*ฟรีดําเนินการจัดหาที่พัก
*ฟรีดําเนินการจองตั๋วเครื่องบิน
*ช่วยเหลือนักเรียนในเรื่องต่างๆ ตั้งแต่เริ่มสมัครจนกระทั่งเรียนจบ

ติดต่อเรา

My Education Co., Ltd.
(บริษัท มาย เอ็ดดูเคชั่น จํากัด)
Tel
: 089-177-6505
: 089-113-6505
Line ID
: lolli_lollipop
: kwang5227