ให้เราโทรกลับ
  ชื่อ
  เบอร์
 
 
Singapore
 

ประเทศสิงคโปร์ (Singapore) หรือชื่อทางการคือ สาธารณรัฐสิงคโปร์

ข้อมูลทั่วไป เป็นนครรัฐที่ตั้งอยู่บนเกาะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตั้งอยู่ทางใต้สุดของคาบสมุทรมาเลย์ และอยู่ทางเหนือของเกาะสุมาตราของประเทศอินโดนีเซีย สิงคโปร์ เป็นประเทศที่ประกอบด้วยเกาะใหญ่ 1 เกาะ และเกาะเล็กๆ อีก 63 เกาะ เป็นเมืองที่มีลักษณะเฉพาะที่พร้อมด้วยศิลปะ วัฒนธรรมและอาหารชั้นเลิศ นอกจากนี้สิงคโปร์ยังเป็นศูนย์กลางที่รวมวัฒนธรรมตะวันตก และตะวันออกไว้ได้อย่างลงตัว ทำให้เป็นเมืองที่มีชีวิตชีวา เดินช้อปปิ้งและทานอาหารที่ Orchard Road หรือเที่ยวชายหาดที่ Sentosa Island ขึ้นกระเช้าลอยฟ้าขนาดใหญ่ The Singapore Flyer เพื่อชมทัศนียภาพของเมืองรวมถึง Marina Bay และตึกสูงระฟ้าหลากสี

สภาพภูมิอากาศ สิงคโปร์เป็นประเทศที่มีอากาศอบอุ่น และชื้นตลอดทั้งปี อุณหภูมิจะอยู่ราว 23-32 oC ฤดูฝนจะอยู่ระหว่างเดือนพฤศจิกายน-เดือนมกราคม โดยจะมีฝนตกหนัก

เชี้อชาติ ประกอบด้วยชาวจีน 74.7 % ชาวมาเลย์ 13.6 % ชาวอินเดีย 8.9 % และอื่นๆ 2.8 %

ภาษา ภาษาประจำชาติคือ ภาษามาเลย์ ภาษาราชการมี 4 ภาษา คือ ภาษาอังกฤษ ภาษาจีนกลาง ภาษาทมิฬ และภาษามาเลย์ สำหรับภาษาธุรกิจและการบริหารคือ ภาษาอังกฤษ และมีการพูดเข้าใจกันอย่างแพร่หลาย ชาวสิงคโปร์ส่วนใหญ่พูดได้สองภาษา คือ ภาษาแม่ของตนและภาษาอังกฤษ

สกุลเงิน 1 ดอลลาร์สิงคโปร์ คิดเป็นเงินไทยประมาณ 24-25 บาท เงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ และออสเตรเลีย สกุลเงินเยน และปอนด์อังกฤษ ก็เป็นที่ยอมรับตามห้างสรรพสินค้าเกือบทุกแห่ง แลกเปลี่ยนเงินตรา นอกจากธนาคารและโรงแรมแล้ว สามารถแลกเงินได้ตามร้านค้าที่มีเครื่องหมาย “Licensed Money Changer”

เวลา เร็วกว่าเมืองไทย 1 ชั่วโมง

ระบบไฟฟ้า ระบบไฟฟ้าที่สิงคโปร์จะเป็น 220 วัตต์เหมือนกับบ้านเราคะ ต่างกันที่ปลั๊กไฟที่นั่นจะเป็นแบบ 3 ขา รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส

ค่าครองชีพ มาตรฐานคุณภาพชีวิตของสิงคโปร์จัดอยู่ในระดับต้นๆ ของเอเชีย แต่เมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ ในตะวันตกแล้ว ค่าครองชีพในสิงคโปร์นับว่าไม่สูงมากนัก ราคาสินค้าพื้นฐานอย่างอาหาร หรือเสื้อผ้าก็นับว่าสมเหตุสมผล นักเรียนต่างชาติในสิงคโปร์มีค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ย 750-200 เหรียญสิงคโปร์ต่อเดือน ซึ่งอาจต่างกันไปตามไลฟ์สไตล์และหลักสูตรวิชาที่เลือกเรียนของแต่ละคน

การขนส่งและเดินทาง รถไฟฟ้าใต้ดินหรือ MRT (Mass Rapid Transit) เป็นรูปแบบของการเดินทางหลักในสิงคโปร์ เปิดให้บริการตั้งแต่ 05.30 - 00.30 น. ทุกวัน สำหรับรถประจำทางสาธารณะจะเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่ 05.30 น. ถึงเที่ยงคืน นอกจากนั้น ยังมีบริการแท็กซี่ตลอด 24 ชั่วโมง
การให้ทิป การให้ทิปไม่ใช่ธรรมเนียมปฏิบัติของโรงแรมและร้านอาหารส่วนใหญ่ในสิงคโปร์ เนื่องจากสถานที่เหล่านี้ได้เก็บค่าบริการไปแล้ว 10% ในบิลของลูกค้า การให้ทิปไม่ใช่วิถีชีวิตของชาวสิงคโปร์และมีข้อห้ามการให้ทิปที่สนามบินอีกด้วย

 ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น

 
 
 
 
 

Singapore

- สถาบัน At-Sunrice GlobalChef Academy

อ่านรายละเอียดเพิ่ม»
 
 
 

Singapore
-สถาบันเรียนภาษา Inlingua

อ่านรายละเอียดเพิ่ม»
 
 
 

Singapore

- London School of Business & Finance

อ่านรายละเอียดเพิ่ม»
 
 
 

Singapore 
- สถาบัน Management Development Institute of Singapore (MDIS)

อ่านรายละเอียดเพิ่ม»
 
 
 

Singapore

- สถาบัน Raffles Design Institute, Singapore

อ่านรายละเอียดเพิ่ม»
 
 
 
Singapore

- สถาบัน GEOS Language Centre (Singapore)

อ่านรายละเอียดเพิ่ม»
 
 
 

Singapore
- มหาวิทยาลัย James Cook University (JCU Singapore)

อ่านรายละเอียดเพิ่ม»